Jednostka Wojskowa w Mirosławcu

 Jednostka Wojskowa w Mirosławcu

12 Baza Lotnicza była jednostką wojskową do której zadań należało zabezpieczenie działalności bojowej eskadr lotnictwa taktycznego, procesu szkolenia lotniczego, wykonywanie zadań logistycznych na rzecz lotnictwa wojsk lądowych i marynarki wojennej. Jako jednostka gospodarcza baza zaopatrywała pododdziały własne jak i stacjonującą na lotnisku w Mirosławcu 8. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego. Na terenie bazy często również przebywały inne pododdziały lotnicze Wojska Polskiego, wynikało to z bliskiego położenia bazy względem poligonów wojskowych. Poprzednikami bazy były 8. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, 40. batalion zaopatrzenia oraz 42. batalion łączności, to na ich bazie 1 stycznia 2000 roku powstała 12. BLot i 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego. W związku z reorganizacją w Siłach Powietrznych z dniem 31 grudnia 2010 roku 12. BLot została rozformowana a na bazie tej jednostki od 1 stycznia 2011 funkcjonować zaczęła 12. Komenda Lotniska.