Rezerwat przyrody „Leśne Źródła”

Rezerwat przyrody „Leśne Źródła”

tabliczka rezerwat

W pobliżu Tuczna leży rezerwat florystyczny „Leśne Źródła”, który został utworzony w 1998 r. Występuje tu zespół obfitych źródeł, rzadkie fitocenozy źródliskowe, las, bagna źródliskowe, pasowy układ siedlisk. Powierzchnia całkowita rezerwatu to 20,85 ha.